Info Bratislava PDF Vytlačiť
 • camp je organizovaný formou denného tábora
 • zúčastniť sa môže každé dievča či chlapec vo veku od 7 do 14 rokov (roč. nar. 2007 - 2000)
 • podmienkou pre nástup do campu je uhradenie poplatku a písomný súhlas rodičov
 • stravovanie a pitný režim sú v priebehu dňa zabezpečené priamo v areáli polpenziou ( obed, olovrant )
 • povinná výbava: halová basketbalová obuv, bežecká obuv, prezuvky, svetlý a tmavý tréningový dres, vlastná basketbalová lopta, švihadlo, plavky, športová tepláková súprava, vlastná basketbalová fľaša na iontový nápoj, prefotená karta zdravotného poistenia, tréningová morálka
 • každý účastník obdrží tréningový odznak, basketbalovú mikinu s kapucňou Basketland, tričko s logom kempu, farebné fotografie, nálepky s logom kempu
 • doprava na kemp a z kempu je individuálna

Termín

 • 4. - 8. august 2014, Pondelok - Piatok

Cena

 • 99 €  - denná forma tábora bez  ubytovania a s polovičnou penziou

Cena zahŕňa

 • polovičná penzia (obed, olovrant),
 • pitný režim,
 • celodenný tréningový a kempový program, 
 • basketbalová mikina s kapucňou Basketland,
 • tričko s logom kempu,
 • farebné fotografie,
 • odznak a nálepky s logom kempu,
 • stretnutie s extraligovými hráčmi a trénermi,
 • premietanie videofilmov,
 • jazykový program „English is easy, basket is best“,
 • individuálne i teamové súťaže a kvízy o vecné ceny,
 • výlety na kúpaliská a do okolia táborov / kúpalisko Rosnička, príp. ZOO, botanická záhrada, ... /

Ako potvrdenie svojej účasti na kempe Vás žiadame o uhradenie hráčskeho príspevku na účet: 262 073 46 53 / 1100 ; ( v.s. rodné číslo, správa pre príj.: priezvisko )
Platby akceptuje do 1.8. 2014 (Bratislava)  POZOR! Účastníci budú akceptovaný podľa dátumu prijatia platby !! Nie podľa termínu zaslania prihlášky.

Storno poplatky

Pravidlá storno poplatkov nájdete v priloženom súbore. Storno poplatky

Kapacita turnusu

 • 60 účastníkov

Lokalita - miesto konania

Bratislava - Karloveský športový areál (ZŠ A.Dubčeka, Majerníkova)

Areál poskytuje ideálne priestory pre športovú, kultúrnu i vzdelávaciu oblasť letného basketbalového tábora:

 • zrekonštruovanú a vynovenú basketbalovú telocvičňu
 • menšiu "gymnastickú" telocvičňu
 • outdoorové basketbalové  ihriská „ Sport Court - Power Game"
 • plaváreň s bazénom 25 m
 • video miestnosť
 • bežecký ovál
 • trávnaté plochy
 • minifutbalové ihrisko
 • ako aj ďalšie outdoor priestory

MHD spojenie

Autobusy:

 • číslo 32, 33    výstup na zastávke ZŠ Majerníkova

Z hl. vlakovej stanice:

 • priamy spoj - autobus č. 32


Zväčšiť mapu

Kontakt

Bc. Lucia Vanková Maroš Helmécy
Project manažér Camp manger
tel.:      tel.: +421 918 738 207
e-mail:   lucia@basketland.sk e-mail: maros@basketland.sk
Ing. František Kubala
Manažér Basketland n.f.
+421 918 863 587
+421 911 727 043
e-mail:   fero@basketland.sk
 


spankbang