Domov > Regionálne súťaže

18.12.2007 | ZT SBA | Basket portál - Tréneri

Workshop - Trestné hody v basketbale

Workshop - Trestné hody v basketbale

POZVÁNKA

Trestné hody v basketbale - (workshop)

Podujatie je určené pre trénerov basketbalu, učiteľov Tv inštruktorov pohybových aktivít, študentov SŠ a VŠ pre hráčov basketbalu a iných záujemcov

Prednášateľ: PaedDr. Peter Mačura, PhD., Katedra hier FTVŠ UK v Bratislave

Miesto: Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave – Lafranconi, Nábr. a.g. L. Svobodu č. 9, 814 69 Bratislava

Termín: 6. január 2008 – nedeľa

Program:

13:00 – 13:30 Prezentácia účastníkov (Hlavná budova -miestnosť 071) – 30´

13:45 – 14:35 Úvod do problematiky trestných hodov v basketbale (071) – 50´

14:35 – 14:55 Presun do ŠH (prezlečenie a prezutie do indoorovej obuvi) – 20´

14:55 – 15:55 Ukážky cvičení (ŠH prof. Rovného) – 60´

15:55 – 16:15 Prestávka s občerstvením – 20´

16:15 – 17:15 Odpovede na vopred poslané otázky (ŠH prof. Rovného) – 60´

17:15 – 17:30 Presun do hlavnej budovy FTVŠ UK – 15´

17:30 – 18:15 Diskusia (071) – 45´

18:15 – 18:30 Ukončenie workshopu a odovzdanie účastníckych certifikátov – 15´

Na podujatí budú v ponuke odborné materiály Združenia trénerov SBA.

Na workshop je potrebné si priniesť športový odev a indoorovú obuv.

Účastníci, ktorí dodržia termín zaplatenia poplatku obdržia English – Slovak Basketbal Dictionary v hodnote 150 Sk zdarma.

Každý účastník workshopu pripraví po jednom cvičení na rozvoj sily streleckej ruky, nácvik alebo zdokonaľovanie techniky streľby a jednu súťaž streľby trestných hodov.

V cene workshopu bude k dispozícii občerstvenie (ponovoročný prípitok, minerálka, nealkoholické nápoje, káva, čaj, chlebíček alebo bageta).

Účastníci workshopu si budú môcť zakúpiť za akciové ceny tričká a športové ponožky s logom FTVŠ UK v Bratislave.

Súčasťou bude aj prezentácia a predaj výrobkov firmy MOLTEN.

Worshop sa uskutoční pri minimálnom počte účastníkov 20. Organizátori prijmú na workshop maximálne 40 účastníkov v poradí plnenia podmienky účasti.

Vo vstupnom vestibule FTVŠ UK a v ŠH prof. Rovného sa nachádzajú automaty na kávu a iné nápoje.

Poplatok účastníka 250 Sk je potrebné uhradiť do 30.12.2007 prevodom na účet číslo

2663100079/1100

V prevode uveďte variabilný symbol VS 080106 a do poznámky meno účastníka !!!

Platba na mieste je 350 Sk bez nároku na English – Slovak Basketball Dictionary zdarma.

Účastníci si budú môcť prezrieť neoficálnu verziu publikácie s pracovným názvom Biomechanika basketbalovej streľby.

Fotodokumentácia z workshopu bude poslaná účastníkom emailom.

Upozornenie pre mimobratislavských záujemcov

So zámerom zníženia nákladov na dopravu mimobratislavských účastníkov na predmetnom workshope predpokladáme, že sa podľa záujmu ten istý workshop uskutoční v priebehu roka 2008 aj v mestách Prešov alebo Košice, v Banskej Bystrici a v Nitre.

V roku 2008 prajeme Vám a slovenskému basketbalu všetko najlepšie !

 


spankbang