Domov > Podujatia > Basketland Camp 2022 > Info > II. Liptovská Osada
II. Liptovská Osada PDF Print
 • camp je organizovaný formou týždenného i denného tábora
 • zúčastniť sa môže každé dievča či chlapec vo veku od 7 do 17 rokov
 • podmienkou pre nástup do campu je uhradenie campového príspevku (záloha vopred + doplatok na mieste) , písomné prehlásenie rodičov, potvrdenie o zdravotnom stave a rešpektovanie aktuálnych hygienických opatrení
 • stravovanie a pitný režim sú v priebehu dňa zabezpečené priamo v areáli (týždenná forma - plná penzia)
 • povinná výbava: halová basketbalová obuv, bežecká obuv, prezuvky, svetlý a tmavý tréningový dres, vlastná basketbalová lopta, športová tepláková súprava, fľaša na vodu, prefotená karta zdravotného poistenia, tréningová morálka
 • každý účastník obdrží Basketland dres, tričko s logom kempu, Basketland ruksak, nálepky a odznaky s logom kempu, farebné fotografie
 • doprava na kemp a z kempu je individuálna

Termín

 • 11. – 15. júl 2022, Pondelok – Piatok

Kapacita turnusu

 • 85 účastníkov

Cena

V EURách (€):

 • 229€ - týždenná forma tábora s ubytovaním a plnou penziou
  • (záloha 129,- € do 04.07., + 100,- € platba na mieste pri nástupe do kempu)
 • 139€ - denná forma tábora bez ubytovania
  • (záloha 79,- € do 04.07., + 60,- € platba na mieste pri nástupe do kempu)

V Českých korunách (CZK) – iba pre účastníkov z Českej republiky:

 • 5725 CZK - týždenná forma tábora s ubytovaním a plnou penziou
  • (Záloha 3225,- CZK do 04.07, + 2500,- CZK platba na mieste pri nástupe do kempu)

Cena zahŕňa

 • stravovanie plná penzia pre ubytovaných (raňajky+ desiata, obed+olovrant, večera, druhá neskoršia večera) / desiata, obed, olovrant pre neubytovaných
 • ubytovanie
 • pitný režim
 • celodenný tréningový a kempový program
 • basketland dres
 • tričko s logom kempu
 • ruksak Basketland
 • odznak s logom kempu
 • farebné fotografie
 • nálepky s logom kempu
 • stretnutie s extraligovými hráčmi a trénermi, basketbalovými osobnosťami
 • premietanie videofilmov
 • jazykový program „English is easy, basket is best“
 • individuálne i teamové súťaže a kvízy o vecné ceny
 • fyzio cvičenie s certifikovanou detskou fyzioterapeutkou

Ako potvrdenie svojej účasti na kempe Vás žiadame o uhradenie zálohy hráčskeho príspevku na účet: 266 003 40 10 / 1100; IBAN: SK4411000000002660034010 ( var.symbol: prvých 6. číslic z rodného čísla), správa pre prijímateľa: priezvisko / Kempová skratka (II. Liptov)

Resp. pre účastníkov z Českej republiky na účet vedený v českých korunách (CZK) v Českej republike IBAN: CZ07 2010 0000 0024 0153 2656 ( var.symbol: rodné číslo, správa pre príjímateľa: priezvisko Kempová skratka (II. Liptov)

POZOR! Účastníci budú akceptovaní podľa dátumu prijatia platby! Nie podľa termínu zaslania prihlášky.

A v tomto ročníku je pre Vás otvorená možnosť úhrady pobytového týždenného Basketland campu formou rekreačných poukazov.

Storno poplatky

Pravidlá storno poplatkov nájdete v priloženom súbore. Storno poplatky.

Lokalita - miesto konania

Liptov - Liptovská Osada

Športový areál pri ZŠ a MŠ v Liptovskej Osade Adresa: Školská 57, Liptovská Osada, 034 73

Mapa:

Web: zsliptovosada.edupage.org

Areál poskytuje ideálne priestory pre športovú, kultúrnu i vzdelávaciu oblasť letného basketbalového tábora:

 • telocvičňa s parametrami športovej haly pri ZŠ Kvačany
 • outdoorové basketbalové ihriská
 • atletická ovál
 • futbalové ihrisko ako aj ďalšie outdoor priestory
 • blízkosť príjemných turistických miest: Vlkolínec, Korytnica, Nízke Tatry, Veľká fatra

Hygienické opatrenia

Sme pripravení priniesť mladým baskeťákov a baskeťáčkam nezabudnuteľné zážitky pri Basketland campe aj na toto leto, no zároveň zaviesť toľko opatrení, koľko bude nutné. Posnažíme sa teraz ešte viac ako po iné roky pri príprave campov spoľahnúť na overených ľudí z radov trénerov, asistentov a organizátorov a využiť bohaté 16. ročné skúsenosti s organizáciou letným táborov. Rozhodne nechceme nič podceniť a posledné týždne sa intenzívne pripravujeme na prípravu limitovaných termínov Basketland campov aj v tejto novej situácií.

Čo robíme a aké opatrenia plánujeme zaviesť na leto 2021:

 • Máme nižšie počty detí – limitovaná kapacitu pre pobytový tábor v Piešťanoch 60 detí
 • Vyžadujeme upravené čestné vyhlásenia a potvrdenia od lekára od všetkých účastníkov (doplnené o cestovateľskú anamnézu a príznaky choroby Covid-19) + prípade nutných osôb, ktoré nespadajú do kategórie do 10r., podľa zverejnených pravidiel z Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky k postupom pri organizácii a prevádzke zotavovacích podujatí podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dňa 17.6. aj negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 72 hodín od doručenia výsledku !!!
 • Každé pobytové sústredenie nahlasujeme na Regionálny úrad verejného zdravotníctva a všetky zariadenia prejdú jeho kontrolou.
 • Zavedieme vstupnú zdravotnú kontrolu s meraním teploty pri vstupe do campu.
 • Osobám, ktoré nie sú ubytované v zariadení alebo pracovníkom zariadenia bude zamedzený prístup mimo verejných priestranstiev a časti areálu.
 • Budeme dôrazne dbať na umývanie rúk, osobnú hygienu a poriadok na izbách.
 • Zabezpečíme pravidelné denné upratovanie všetkých prevádzkových priestorov s použitím dezinfekčných prostriedkov s virucídnym účinkom.
 • Dohliadneme na pravidelné vetranie izieb počas celého tábora.
 • Program upravujeme tak, aby deti trávili čo najviac stráveného času na čerstvom vzduchu.
 • Sme pripravení zabezpečiť zvýšenú informovanosť rodičov o zdravotnom stave dieťaťa počas tábora.
 • Všetci naši tréneri, asistenti i organizátori, ako aj zamestnanci zariadenia musia mať potvrdenie o bezinfekčnosti.
 • Sme pripravení na prípadne zmeny výletov, aby sme sa vyhli rizikovým zariadeniam s vyššou koncentráciou ľudí – budeme sa riadiť odporúčaniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
 • Zdravotníci v tábore budú zvlášť inštruovaní o dodržiavaní opatrení, monitorovaní zdravotného stavu detí a o postupe v prípade podozrenia na infekciu.
 • Izolačná miestnosť bude zabezpečená v každom stredisku podľa platných nariadení.
 • Nosenie rúšok sa nebude vyžadovať vo vonkajších ani vnútorných priestoroch areálu/zariadenia.

Aktuálnu situáciu stále monitorujeme. Sme v neustálom kontakte s našimi strediskami ako aj s Hygienou SR. Meniacim podmienkam sa flexibilne prispôsobujeme a plánované opatrenia budeme upravovať/dopĺňať podľa aktuálnej situácie. V prípade otázok sa môžete na nás kedykoľvek obrátiť, radi vám odpovieme.

Basketland campy budú pripravené podľa aktuálnym hygienických nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR.

Dokumenty rodičov pre na stiahnutie:

Prehlásenie o bezinfekčnosti účastníka

Formulár o súhlase rodičov

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti - Basketland camp 2022

Kontakt

Ing. František Kubala
Manager Basketland n.f.
tel.: +421 907 986 706,
e-mail: fero@basketland.sk
 


spankbang