Basketland Camp '06 PDF Print
Súťažný basketbalový camp - Basketland 2006; číslo projektu: 2003/005-704.03-0009; sektor: PHARE CBC SR/AT Spoločný fond malých projektov
  • camp je organizovaný formou denného tábora
  • zúčastniť sa môže každé dievča či chlapec vo veku od 8 do 19 rokov
    (roč. nar. 1998 - 1987)
  • podmienkou pre nástup do kempu je súhlas rodičov vo vyplnenej prihláške a u hráčov starších ako 18 rokov akceptácia manažérom kempu na základe zaslaného motivačného listu spolu s prihláškou
  • stravovanie a pitný režim sú v priebehu dňa zabezpečené priamo v areáli
  • povinná výbava: halová i streetballová basketbalová obuv, bežecká obuv, prezuvky, svetlý a tmavý tréningový dres, švihadlo, plavky, športová tepláková súprava, vlastná basketbalová fľaša na iontový nápoj, lopta, karta zdravotného poistenia, tréningová morálka
  • každý účastník obdrží kempové tričko

Termín

10. – 14. júl 2006

Kapacita turnusu:

Spolu v siedmich vekových kategóriách – 200 účastníkov.

Lokalita – miesto konania

Bratislava - Areál FTVŠ UK (Lafranconi)

Areál poskytuje kvalitné priestory pre športovú, kultúrnu i vzdelávaciu zložku nášho projektu, pri využití uvedených možností areálu, ktoré sú adekvátne vzdelávaniu v odbore telesnej kultúry. Nachádza sa neďaleko Dunaja na Nábreží arm. gen. Ludvíka Svobodu.

MHD spojenie

Autobusy: číslo 28, 29, 30, 31, 39 výstup na zastávke Lafranconi
Električky: číslo 1,4,5,9,12,17 výstup na zastávke Lafranconi
Z hl. vlakovej stanice:
bus č. 93, výstup na Zochovej, prestup na bus č. 31; 39
Z autobusovej stanice Mlynské Nivy:
trolejbus 206, výstup na Kolárovom nám., prestup na bus č. 31; 39
trolejbus 210, bus 21, výstup na Račianskom Mýte, prestup na bus č. 31; 39
Z autobusovej stanice Bajkalská:
priamo bus 39 smer Mlynská dolina
Viac info na www.imhd.sk
www.supernavigator.sk

Kontakt

E-mail:

Mobil

+421 / 907 727 043
+421 / 911 727 043

Adresa:

Basketland n.f.
Medzilaborecká 29
821 02 Bratislava
 


spankbang