Domov > Podujatia > Basketland Camp 07 > Info > Bratislava
Info Bratislava PDF Print
 • camp je organizovaný formou denného tábora
 • zúčastniť sa môže každé dievča či chlapec vo veku od 8 do 19 rokov
  (roč. nar. 1999 - 1988)
 • podmienkou pre nástup do campu je uhradenie poplatku a súhlas rodičov vo vyplnenej prihláške
 • stravovanie a pitný režim sú v priebehu dňa zabezpečené priamo v areáli
 • povinná výbava: halová i streetballová basketbalová obuv, bežecká obuv, prezuvky, svetlý a tmavý tréningový dres, švihadlo, plavky, športová tepláková súprava, vlastná basketbalová fľaša na iontový nápoj, lopta, karta zdravotného poistenia, tréningová morálka
 • každý účastník obdrží AND 1 kempové tričko
 • Termín:

23. – 27. júl 2007, Pondelok - Piatok

 • Cena:

 • 2290 Sk
 • 3490 Sk - pre ubytovaných s plnou stravovacou penziou
  (o ubytovanie i celodennú stravu treba požiadať mailom, príp. telefonicky)
 • Cena zahŕňa: denný tréningový program od 9.00 do 21.00 hod., stravovanie v rozsahu: obed, olovrant, pitný režim, vstupy na plaváreň, vstup na zápasy MS junioriek v Bratislave, súťaže o vecné ceny, stretnutie s reprezentanti SR, extraligovými hráčmi a trénermi, premietanie videofilmov, spoločné farebné fotografie, nálepky s logom kempu, kempové tričko.
 • Kapacita turnusu:

Spolu v šiestich vekových kategóriách – 120 účastníkov.

Lokalita – miesto konania:

Bratislava - Areál FTVŠ UK (Lafranconi)

Areál poskytuje kvalitné priestory pre športovú, kultúrnu i vzdelávaciu zložku nášho projektu, pri využití uvedených možností areálu, ktoré sú adekvátne vzdelávaniu v odbore telesnej kultúry. Nachádza sa neďaleko Dunaja na Nábreží arm. gen. Ludvíka Svobodu.

MHD spojenie:

Autobusy: číslo 28, 29, 30, 31, 39 výstup na zastávke Lafranconi
Električky: číslo 1,4,5,9,12,17 výstup na zastávke Lafranconi
Z hl. vlakovej stanice:
bus č. 93, výstup na Zochovej, prestup na bus č. 31; 39
Z autobusovej stanice Mlynské Nivy:
trolejbus 206, výstup na Kolárovom nám., prestup na bus č. 31; 39
trolejbus 210, bus 21, výstup na Račianskom Mýte, prestup na bus č. 31; 39
Z autobusovej stanice Bajkalská:
priamo bus 39 smer Mlynská dolina
Viac info na www.imhd.sk
www.supernavigator.sk

Kontakt:

E-mail:

Mobil:

+421 / 907 727 043
+421 / 911 727 043

Adresa:

Basketland n.f.
Medzilaborecká 29
821 02 Bratislava
 


spankbang